Můj příběh

Jsem fyzioterapeutka a zároveň instruktorka Pilates. Pilates je výborná metoda, která navazuje na fyzioterapii, upevňuje správné pohybové stereotypy, pomáhá sladit dech s pohybem a vrací tělu jeho přirozenou rovnováhu.

Moje cesta k fyzioterapii a k otevření si svého studia

Na jaře roku 2010 jsem vybudovala svoji vlastní ordinaci a malou tělocvičnu, kde se věnuji fyzioterapii u dětských i dospělých pacientů a také cvičení Pilates. Spojuji své znalosti z medicíny, anatomie, fyziologie, vývojové kineziologie a z metody Pilates, která se také stále vyvíjí. Dnes si organizuji svůj čas tak, abych měla dostatek času pro své dcery.  Chci jim být oporou a zároveň dělat svou práci, jak nejlépe umím.

Po studiích jsem krátce, na celý úvazek,  pracovala v renomované rehabilitační klinice v Praze. K tomu jsem ještě vedla hodiny cvičení Pilates.  Měla jsem tenkrát dvě práce. Pracovala jsem 12-13hodin denně, včetně víkendů. Chtěla jsem finančně zajistit rodinu a uplatnit své získané znalosti. Byla jsem ale unavená, vyčerpaná a vystresovaná a snila o své ordinaci a studiu.

Vystudovala jsem obor fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, PhD. a magisterské studium jsem dokončila na Masarykově univerzitě.

V roce 2009 jsem žila v Chicagu, kde jsem absolvovala u vynikající lektorky Jennifer Golden Zumann nejdříve kurz cvičení Pilates na podložce a potom další kurzy, kde jsem se naučila vést individuální a skupinové hodiny, pracovat s pomůckami jako je Magic Circle, Foam Roller, Arc Barrel i na Pilates strojích jako je Reformer, Exo Chair a Wall Unit. Jennifer mi byla velkou inspirací,  stejně tak i její studio. Byla jsem velmi motivovaná zkusit se postavit na vlastni nohy. Po návratu do Čech jsem se postupně začala osamostatňovat a plnit si svůj sen.

Při fyzioterapii Vás naučím, jak spráně a efektivně cvičit, které svaly posílit, které naopak uvolnit. Metoda Pilates Vaše cvičení zpestří a pomůže Vám vybudovat krásnou postavu.

Ve studiu vede individuální a skupinové lekce moje kolegyně a vynikající lektorka  Kamila Hohl Blaštíková a víkendové akce se cvičením je mi ctí pořádat s Ivanou Uzelacovou.

Ve studiu si můžete zacvičit s Kamilou Hohl Blaštíkovou

Kamila je instruktorkou Pilates. S metodou se seznámila v roce 2010 nejprve sama jako klient. Cvičení Pilates ji nadchlo natolik, že  se rozhodla naprosto změnit svůj profesní život, proniknout do hloubky této metody a věnovat se naplno cvičení. Pilates vnímá jako samozřejmou součást sebe a svého života a dělá ji radost ho předávat dál svým klientům. V rámci svého vzdělání  absolvovala kurzy akreditované MŠMT pořádané myPilates Academy ve spolupráci s americkou Balanced Body University. Vzdělání i praxi  získala pod vedením špičkových lektorů a úspěšně ho završila závěrečnou zkouškou s mezinárodním certifikátem BBU a to jako instruktor Pilates Matwork tak i instruktor na stroji Reformer. Kromě toho  absolvovala odborné semináře a workshopy navazující na základní certifikované kurzy. Vzdělání v tomto neustále se rozvíjejícím oboru si stále rozšiřuje, pro Pilates studio samostatně pořádá tematické workshopy a to jak pro klienty tak i pro profesionální instruktory.
Svým klientům nabízí klasické Pilates hodiny na podložce bez pomůcek i s pomůckami. Rovněž nabízí lekce Pilates na stroji Reformer a Chair. Pořádá tematicky zaměřené hodiny či Pilates maratony. Má instruktorské zkušenosti se cvičebními Pilates víkendy.
Se svými klienty je zvyklá pracovat precizně a zodpovědně a stejným způsobem je připravena pracovat i s Vámi!

http://pilatesforever.cz/