Absolvované kurzy

 Dosažené vzdělání:

 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzioterapie, bakalářské studium

Lékařká fakulta, Masarykova Univerzita, obor Fyzioterapie, magisterké studium

Získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v roce 2008

Absolvované kurzy pro fyzioterapeuty

2019

Metoda DNS část D. ukončená složením závěrečné zkoušky

Metoda DNS část C. - Mgr. Marcela Šafářová Ph.D, Mgr. Martina Ježková, Mgr. Lenka Oplatková, Mgr. Šárka Špaňhelová, Mgr. Petra Káfuňková

Metoda DNS část B. - Mgr. Marcela Šafářová Ph.D, Mgr. Martina Ježková, Mgr. Jana Veselá, Mgr. Julia Demeková, Mgr. Šárka Špaňhelová

2018

Metoda DNS část A. - Mgr. Marcela Šafářová Ph.D, Mgr. Martina Ježková, Mgr. Michal Truc, Mgr. Bronislav Schreier

2016

Fascie v pohybu - Mgr. Ivana Brádková

2014

Hluboký stabilizační systém páteře - Mgr. Petr Bitnar

2008

Diagnostika a terapie funkčních poruch Mgr. Věra Verchozinová

Fyzioterapie funkce, Forma - Funkce-Facilitace - Mgr. Jan Maryška

Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu

Praktické ukázky tapingu - Mgr. Michal Truc

2007

Synergetická reflexní terapie - Renata Vodičková, Dis.

Škola zad - Mgr. Věra Pitrmanová

Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu - FN Motol

2006

Neinvazivní laserová terapie - MUDr. Eva Drápelová

Sedativní masáž obličeje a hlavy - Mgr. Ingrid Špringerová

2005

Reflexní terapie ploskou nohy - Mgr. Ingrid Špringerová

2004

Míčková facilitace - Zdeňka Jebavá

Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally - Mgr. Ingrid Špringrová

Funkční stabilita a její trénink - Mgr. Ingrid Špringrová

 

 

 

Absolvované kurzy v metodě Pilates

2023

Záda bez bolesti - seminář Feldenkraisovy® metody s Markétou Čechovou

Semináře s Yvonou Švecovou: Přirozené zlepšení zraku a Obličejová jóga

Pěnový válec "foam roller" - IQ pohyb Akademie - Lenka Vokřínková

Workshop day zaměřený na posilování břišních svalů, sezení v kanceláři, pánevní dno - IQ pohyb Akademie

Křižník tělesný vod - Jóga pro zdravý kříž - Lucie Konigová 

2022

Den s PortDeBras - Mgr. Lucie Dědičová

Hormonální jóga - Bc. Hana Suberová

2020

Inspiration Day Port de Bras

Mgr. Lucie Dědičová

2018

Pilates festival v Praze

2017

Pilates festival v Praze - Nejen o poruchách držení těla

2016

Dance athletic conditioning on mat + Arc Barrel - Jennifer Dahl

2014

Journey to the Core, Happy Back, Foam Roller for Fascial Fitness - Jennifer Golden Zumann

2009

Pilates Mat Instructor Training - Jennifer Golden Zumann

Reformer - An Toran

2007

Pilates I+II - Renata Sabongui